I klubas 2016-2017 m.

Klubo vadovai

Mindaugas Žebrauskas – sertifikuotas ICF koučeris, konsultantas ir lektorius įkūręs mokymų ir konsultacijų įmonę „Dirigo“. Pardavimų bei ypatingai svarbių klientų valdymo patirtį sukaupęs telekomunikacijų bei duomenų perdavimo srityse, Mindaugas kaskart ieško vis naujų problemų sprendimo būdų bei metodų. Mindaugas yra sertifikuotas darbui su JAV „Inscape Publishing” kompanijos įvertinimo ir mokymo metodikomis. Pagrindinės mokymų temos: pardavimo efektyvumo didinimas, derybų įgūdžių lavinimas, komandinio darbo ir jos valdymo kompetencijų vystymas.

Mindaugas buvęs vandensvydžio rinktinės narys, todėl savo patirtį sporte sėkmingai taiko ir versle. Šiandiena Mindaugas ugdo dar ir sportininkus.

Dalius Mardasas – vienas profesionaliausių ekspertų Lietuvoje, kuriant ir įgyvendinant patyriminio ugdymo ir suvokimo didinimo programas. Prisidėjęs prie Philip Morris Baltic, Idavang, SEB, Retal Lithuania, Accel Elektronika, NT valdos aukščiausio lygio vadovų komandų formavimo. Įgyvendinęs ilgalaikes mokymo programas su SEB ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

Sertifikuotas darbui su WILEY (buv. Inscape Publishing) kompanijos mokymo metodikomis Lietuvoje, sertifikuotas geštalto praktikas, Somatinio patyrimo asociacijos Italijoje narys (Associazione Progetto Somamente).

Klubo programa 2016-2017 m.

Metų tema: asmeninio efektyvumo link.
Nesvarbu, iš kur Jūs ateinate, svarbiausia, kur einate.

Pirmasis susitikimas prasidės nuo klubiečių susipažinimo, lūkesčių aptarimo ir psichologinio kontrakto. Susipažinsime su keturiais socio – emociniais suaugusio žmogaus išsivystymo etapais. Skirsime laiko savianalizei ir asmeninio efektyvumo esminiams kriterijams nusistatyti.

Antroje dalyje tyrinėsime nuo ko priklauso santykių kokybė: kodėl verta pergalvoti turimus santykius ir kaip prisiimti daugiau atsakomybės santykių kūrime? Kodėl apsimoka investuoti į santykių kūrimo strategijas? Santykių piramidė mums padės susivokti, kokius etapus mes pereiname kurdami santykius su klientais ir kokiame santykių etape esame su dabartiniais klientais.

Verslumas – atsakingos ir kūrybingos asmenybės lyderystės matas. Platesnis perspektyvos matymas, atvirumas idėjoms, kūrybiškumas, greitas ir kokybiškas veikimas, gebėjimas efektyviai pritraukti papildomus resursus, – tai savybės, dėl ko šiandieninė rinka Jums duotų didesnę grąžą. Šioje dalyje, mes bandysime nagrinėti verslumo gebėjimus, asmenines ribas ir verslo elgsenas.

Tai dviejų dienų patyriminė efektyvių santykių kūrimo sesija su verslo konsultantu Daliumi Mardasu. Ši sesija skirta atrasti ir įprasminti savo autentišką būdą, dirbant ir kuriant kartu su kitais žmonėmis.

Nuo ko priklauso komandos darbo efektyvumas? Kas lemia mūsų autentiškumą ir kaip jis prisideda prie komandos efektyvumo? Ieškosime sąlygų, kurios užtikrina tarpasmeninę sėkmę.

Susitikimas skirtas derybiniams įgūdžiams sustiprinti: kaip pasiekti pelningiausių sandorių versle ir asmeniniame gyvenime. Susipažinsime su Harvardo derybų schema ir ją išbandysime praktiškai. Ugdysime gebėjimą derinti interesus ir kare kurti taiką, – nes šis gebėjimas itin svarbus, kad būtume šiuolaikiniai lyderiai.
Susitikimas skirtas susipažinti su derybų psichologija: kas yra BATNA, kaip ir kada ją taiko mūsų atžvilgiu ir kaip ją galime taikyti mes. Sužinosime ir įsivertinsime teisingas ir neteisingas derybininkų elgsenas. Gilinsimės į derybų procesą ir praktiškai mokysimės valdyti derybas.
Kaip susieti savo kuriamą vertę su kliento esminiais poreikiais? Kaip sužinoti kliento poreikius arba juos formuoti? Kas lemia įtakingos komunikacijos kompetenciją? Aptarsime ir išmėginsime pratiškai konsultacinės komunikacijos principus. Mokysimės aktyvaus klausymosi subtilybių bei keisti savo ir kitų nuostatas.
Užbaigiant metų programą pasinersime į savo autentiško „Aš“ paieškas. Nuo ko priklauso asmeninė jėga ir įtakingumas? Kas yra tikroji savivoka ir kaip sustiprinti savo vertę? Nemažai laiko skirsime emociniam raštingumui, kuris padės sustiprinti emocinės kompetencijos sritį. Susikursime asmeninės saviugdos planą, išsikelsime tikslus ir pasiskirsime mentorių.