LEAN gamybininkų klubas (antrųjų metų programa)

Klubo vadovas

Tadas Pukšta, LEAN sistemos mokytojas ir diegėjas, LEAN mokyklos įkūrėjas ir vadovas.

Klubo programa

Per praeitus metus susipažinome su pagrindinėmis Lean koncepcijomis kaip vertė, švaistymas, svarbiausiomis vertybėmis, genchi genbutsu koncepcija, tobulinimo rutinomis (ES, TS, PDCA), praktiniu problemų sprendimu bei darbo standartizavimu. Taigi, įgijome pradinius procesų tobulinimo įgūdžius. Didžiąją Lean klubo veiklos dalį skyrėme gebėjimui suprasti vykstantį procesą, nusistatyti tikslinę situaciją ir atliekant eksperimentus, ją pasiekti.

Metams pasibaigus turime tam tikrą supratimą apie tai kas yra Lean ir kaip patobulinimai turėtų būti atliekami.

Antrais metais daugiau domėsimės vertės srauto tobulinimu. Mokinsimės nustatyti produktų šeimas, analizuoti esamą situaciją, jau nebe atskirame procese, bet visoje vertės grandinėje, kaip formuoti tikslinę situaciją vertės sraute, bei kokius patobulinimus reikia atlikti, kad būtų pasiekta tikslinė situacija vertė sraute.

Vertės srauto požiūris leidžia žiūrėti į įmonę, kaip į tarpusavyje susijusių procesų grandinę ir labiau suprasti kaip tobulinti visą vertės srautą, ir kaip tobulinant atskirus procesus įtakojamas visas vertės srautas.

Antrais metais taip pat praktikuosime vieną iš svarbiausių vadybos įrankių – kasdieninę atskaitomybės sistemą, kuriai vykstant vertės rauto problemos visose grandyse keliamos ir sprendžiamos. Tai vadybinis instrumentas, leidžiantis pasiekti vertės rauto tikslinę situaciją ir toliau tobulinti vertės srautą.

Pagrindinės temos

  • VSM – vertės srauto projektavimas (2 dienos)
  • SMED – greito įrengimų perderinimo metodas(1 diena)
  • KANBAN – procesų tarpusavio sinchronizavimo metodas – atsargų valdymo sistema (1 diena)
  • Kokybės užtikrinimas procese – Pareto stalas – Jidoka koncepcija (1 diena)
  • TPM – savarankiškos įrengimų priežiūros metodas (1 diena)
  • KAS – kasdieninė atskaitomybės sistema, problemų eskalavimo ir standartizuotos vadybos sistemos metodas. (2 dienos)