LEAN gamybininkų klubas (pirmųjų metų programa)

Klubo vadovas

Tadas Pukšta, LEAN sistemos mokytojas ir diegėjas, LEAN mokyklos įkūrėjas ir vadovas.

Klubo programa

Programa skirta tiek gamybinių tiek paslaugų įmonių darbuotojams. Klubo aplinkoje būtų mokomasi ir praktikuojama Lean sistema. 8 dienų užtenka, kad būtų įgyti pirmieji įgūdžiai ir žinios apie Lean sistemą. Mokymasis ir pratybos vyks gamybinių įmonių aplinkoje.

Šios programos siekis – suteikti reikalingas žinias Lean sistemos diegimui, suteikti pirmuosius įgūdžius ir per pratybas suteikti pasitikėjimo savimi diegiant Lean.

Pagrindinės temos

  • Pagrindinės Lean koncepcijos + pratybos – 1 diena
  • Tobulinimo kata + pratybos – 3 dienos
  • Procesų stabilumo užtikrinimo metodai: 5S, Vidinė logistika + pratybos – 2 dienos
  • Standartizuotas darbas ir Darbo instruktavimas (TWI JI) + pratybos – 1 diena
  • A3 vadybos ir praktinio problemų sprendimo metodas + pratybos – 1 diena