V klubas 2016 m.

Klubo vadovai

533Rima Valantiejienė – konsultantė, organizacinės psichologijos specialistė, ypač daug patirties turinti pardavimo ir vadovavimo srityse. Rima sertifikuota Tack Training (Danija) verslo trenerė, baigusi Tarptautinę vadovų trenerių akademiją IMTA (Slovėnija), licenzijuota darbui su Inscape asmeninio ugdymo produktais. Konsultantė baigusi geštalto psichologijos grupinės dinamikos kursą. Rima yra sukaupusi dvylikos metų patirtį mokymų srityje dirbant tiek su lietuviško kapitalo, tiek su tarptautinių įmonių komandomis. Savo patirtimi konsultantė dalinosi su Estijos, Ukrainos, Danijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos verslo kompanijomis.

RomanasRomanas Gaidukas – verslo konsultantas, „Grand Partners“ partneris. Romanas yra organizacijų strateginio planavimo ir valdymo konsultantas, rinkodaros specialistas, daugelio autorinių programų vadovams autorius. Nuo 2002 metų aktyviai konsultuoja įmonių vadovus bei savininkus verslo plėtros ir asmeninio efektyvumo didinimo klausimais, vadovauja rinkodaros srities projektams, veda rinkodaros ir strateginio valdymo mokymus.

Jo strateginis mąstymas ir ilgametė darbo su skirtingų įmonių vadovais patirtis, padeda rasti tikrąsias problemų priežastis ir taip jas pašalinti sistemingai ir ilgam. Įgijęs verslo administravimo laipsnį, magistro studijas („Executive MBA“) Romanas tęsė JAV, papildomai specializavosi rinkodaros srityje. Konsultantas taip pat yra sertifikuotas koučingo, koučerių supervizorių, Adizes ir pokyčių valdymo specialistas.

Klubo programa 2016 m.

Metų tema: Vertės algoritmas. Mes vertės generuojame tiek, kiek prasminga yra mūsų veikla.

Prasmingo buvimo dėsniai:

 • Gryno potencialumo dėsnis
 • Apsikeitimo dėsnis
 • Priežasties pasekmės dėsnis
 • Mažiausių pastangų dėsnis
 • Ketinimo ir noro dėsnis
 • Neprisirišimo dėsnis
 • Gyvenimo tikslo dėsnis.

Vertybės:

 • Koks elgesys padeda sukurti pridėtinę vertę?
 • Perfekcionizmas: padeda ar trukdo?
 • Kaip asmeniniai tikslai siejasi su organizaciniais?
 • Didžiausia klaida – galvoti, kad dirbu kažkam kitam.

Komformizmas:

 • Sąmoningas buvimas versle.
 • Kaip išvengti bandos jausmo ir paskatinti šeimininkiškumo jausmą?

Kiek svarbu dirbtinai formuoti įvaizdį?

 • Įvaizdžio atributai.
 • Kiek mus veikia momentinis įvaizdis, kiek suformuotas per ilgą laiką?
 • Kiek rezultatyvi ir tvari vien įvaizdžio įtaka?

Politinė įtaka:

 • Kaip pakalbėti su A, kad jis pasakytų B, kad C padarytų tai, ko man reikia?
 • Kaip daryti įtaką socialinėm grupėm? Grupių psichologija.
 • Milgramo paklusnumo tyrimai. Kodėl paklustama autoritetui?

Aš – organizacijos veidas:

 • Asmeninės vertybės vs organizacinės vertybės.
 • Kaip įmonės kultūra formuoja individo elgesį?
 • Kaip individas įtakoja organizacijos įvaizdį?
 • Atributikos su prekiniais ženklais naudojimas ir nešiojimas, kaip tai mane apibudina?
Nors žmonės dirba konkrečiose funkcijose ir turi funkcines pareigas, iš esmės, jie valdo procesus. Retas darbuotojas šiuolaikinėje įmonėje aiškiai suvokia, už kokį procesą jis turi asmeninę atsakomybę (kitaip tariant, kokio proceso jis yra šeimininkas) ir ką daryti, jei procesas neveikia, veikia prastai arba neduoda tinkamo rezultato. Šitame modulyje mes ugdysime savo, kaip vadovo, procesinį mąstymą, įtraukiant savo darbuotojus ir deleguojant jiems atsakomybę už to proceso sutvarkymą.

Lektorius: Romanas Gaidukas – verslo konsultantas, „Grand Partners“ partneris.

Kodėl manimi tiki?

 • Objektyvūs kriterijai. Kodėl mane gerbia?
 • Subjektyvūs kriterijai. Kodėl aš patinku?
 • Keturi lyderystės šaltiniai.

Kaip kuriu vertę aplinkiniams?

 • Kokiais kriterijais galiu pamatuoti mano vertę aplinkai?
 • Filosofinė ir ekonominė pridėtinės vertės samprata.

Duoti-imti balansas:

 • Pasekmės ir priežasties dėsnis.
 • Simpatija, empatija, antipatija ir apatija.
 • Duoti reikia mokėti. Kada duoti, kada imti priklaus nuo brandos.
 • Vadovo situacinis įtakos modelis: kada deleguoti, o kada nurodyti.

Vadovo rolė

 • Vadovo rolė organizacijoje.
 • Kaip kurti daugiau vertės būnant vadovu?
 • Vadovo virsmas lyderiu.
 • Lūkesčių dešimtukas lyderiui.

Rolių ribotuvai

 • Zimbardo eksperimentas apie rolių įtaką mūsų elgesiui.
 • Rolių teisės ir pareigos.
 • Elgesio normos, kurias diktuoja rolės.

Lūkesčių valdymas

 • Lūkesčiai, lemiantys individo motyvaciją veikti: darbo sąnaudos – rezultatas, rezultatas – atlygis.
 • Nepasiekti, pasiekti ir viršyti lūkesčiai.
 • Pagrindinės nepasiteisinusių lūkesčių priežastys.

Mano asmenybės apibrėžimas

 • Ankstyvosios patirtys formuojančios esminius suvokimus.
 • Asmenybės formavimosi prielaidos: laisvė ar kontrolė, paveldimumas ar aplinka, unikalumas ar universalumas, optimizmas ar pesimizmas, aktyvumas ar atsakomybė.
 • Asmenybės bruožų teorijų gausoje apibrėžkime savąjį aš.

Autentiškumas

 • 10 autentiškumo kliūčių.
 • Asmenybinės brandos ir autentiškumo sąsajos.
 • 02 05 – 1 diena
 • 03 03 – 2 diena
 • 04 07 – 3 diena
 • 05 19 – 4 diena
 • 05 20 – 5 diena
 • 05 21 – baidarių žygis
 • 09 08 – 6 diena
 • 10 06 – 7 diena
 • 11 11 – kelionė į gamyklą
 • 12 01 – 8 diena