II klubas 2017 m.

Klubo vadovas

Esu Paulius Avižinis organizacijų psichologas ir vadybos konsultantas. Savo profesinį kelią pradėjau Vilniaus universitete psichologijos specialybėje, tikėdamasis tapti psichoterapeutu. Tačiau žingsnis po žingsnio pasukau link organizacinės psichologijos. Dabar jau 16-ką metų dirbu su organizacijomis ir jų žmonėmis kaip išorinis lektorius ir vadybos konsultantas. Šiuo metu vadovauju mokymų ir konsultavimo bendrovei OVC Consulting bei tęsiu savo profesinę veiklą su klientais.

Kaip specialistui, man įdomi tiek pati organizacija kaip sistema, tiek žmogus organizacijoje. Pradėjęs nuo psichologijos ir tik vėliau atradęs vadybos pasaulį, studijavau Stokholmo ekonomikos mokykloje Rygoje. Susidomėjimą šioje srityje daugiausiai realizavau vystydamas strateginio valdymo ir subalansuotų rodiklių sistemų temas. Bendradarbiaujant su organizacijomis teko dirbti su įvairiais vadybiniais iššūkiais: kuriant motyvavimo sistemas, restruktūrizuojant organizacijas, atliekant jų vadybinius auditus, įgyvendinant ugdymo centrus, kuriant veiklos valdymo sistemas ir pan.

Klubo programa 2017 m.

Metų tema: Vadovavimo psichologija: vadovo asmenybės ugdymas.

Šis klubas skirtas vadovams, kurie jaučiasi šeimininkais savo gyvenime ir nori augti asmenybiškai. Vadovas neturi profesijos. Pagrindinis vadovo darbo įrankis, yra jis pats. Todėl šis klubas yra profesinis vadovų klubas.

Po įvado apie asmeninį augimą, emocinį intelektą ir charakterius, vadovavimą, kiekviena sekanti klubo sesija bus skirta vienam charakteriui bei šio charakterio padiktuotoms vadovavimo psichologijos temoms.

Vadovo asmenybė nuspalvina skirtingus vadovavimo ir lyderystės aspektus (komunikaciją, delegavimą, įgalinimą ir t.t.). Nors nėra vieno tinkamiausio charakterio vadovo pozicijai, tačiau organizacijos skirtingais savo gyvavimo periodais turi poreikį skirtingam vadovavimo stiliui. Organizacijos nuolatos kinta, todėl vadovas turi tik du pasirinkimus – keistis arba būti pakeistu. Kaip augti vadovo asmenybei? Kaip dirbti su savimi, kad galėtum organizacijai duoti tai, ko šiuo metu reikia jos progresui, nepaisant savo asmenybinio potencialo ir apribojimų: emocinio intelekto kompetencijos, mindfulness pagrindai, kognityvinis elgesio modelis, asmenybės charakteris ir jo sudedamosios dalys.
Mūsų kelionę po charakterių pasaulį pradedame nuo vadovo narcizo. Nagrinėdami šį charakterį, aptarsime visus jo atspalvius, potencialą ir iššūkius.  Nagrinėjant šios asmenybės pasaulį mums bus aktualios tokios temos: darbas su savo ego, orientacija į rezultatą ir jo siekimas, perfekcionizmas ir tobulumo siekimas, santykių su aplinkiniais kūrimas, kritika ir pagyrimas narcizo pasaulyje.
Sieksime pergalės bet kokia kaina.
Procesai, kontrolė, prioritetai, taisyklės ir procedūros. Visa tai gali būti ne tik vadybinės, bet ir psichologinės temos. Ypač kai kalbame apie suvaržytą charakterį ir jo pasaulyje svarbius dalykus. Pažinsime žmones, kuriems pareiga ir neįsivaizduojama valia yra savaime suprantami, o spontaniškumas ir emocionalumas gąsdina. Žmones, kuriems veikti yra lengviau negu būti. Tokiam vadovui kyla savos dilemos, tiek mezgant santykius, tiek buriant komandas.
Kaip niekada tiksliai laikysimės dienotvarkės.
Skaitydami jų mintis, neretai žavimės puikiai išjaustu pasauliu, įžvalga ir gebėjimu pastebėti detales bei išskirti esmę. Pamatę šiuos žmones gyvai, dažnai stebimės jų nerangiu elgesiu ir nemokėjimu bendrauti. Akivaizdu, kad tokie vadovai būna išskirtinių idėjų autoriai, sunkiai randantys bendrą kalbą su kasdienybe. Tačiau jie taip pat vadovai. Todėl čia neišvengsime diskusijos apie komunikaciją, organizacinius gebėjimus ir socialinių ryšių mezgimą. Paprasčiausia būtų pasakyti – „intravertai“. Tačiau mes neisime paprasčiausiu keliu – žvelgsime giliau, kaip ir pridera atsiribojančiam charakteriui – „žvelgti giliau“.
Stengsimės pasiilsėti nuo vienas kito.
„Jaučiu liūdesį, bet nesu liūdnas, jaučiu pyktį, bet nesu piktas…“ Kalbėsime apie empatiją iš esmės. Nepalietę šios temos, nesuprastume dramatiško charakterio pasaulio. Sužinosime, kad kartais žmoguje gali derėti empatija ir egocentriškumas, noras būti pripažintu, dėmesio centre ir rūpestis kitu, gebėjimas būti šiltu ir atšiauriu. Tai kontrastingas charakteris, leisiantis mums aptarti ir daug kitų įdomių temų. Tokių kaip kūrybiškumas vadovo darbe, spontaniškumas ir nepakantumas sistemai, priežasties ir pasekmės dėsnis mūsų darbe bei gyvenime.
Būsime spontaniški ir tikri.
Tai bus šiurpi diena. Įdomi, bet šiurpi. Mat žengsime į psichopato karalystę. Teks atsisakyti stereotipų ir užmiršti visus siaubo filmus ar kriminalinis istorijas. Nustebsite sužinoję, kiek daug šio charakterio yra verslo pasaulyje. Galia ir rezultatas, įtaka ir manipuliacija, vilkai ir avys, buvimas mielu ir šaltakraujiškumas – tai ir dar daugiau bus mūsų diskusijų objektas.
Būsime be skrupulų.
Pasitikėjimas savimi, savo pozicijos turėjimas ir aiškus deklaravimas, regis yra neišvengiamos vadovo charakteristikos. Bet žinia, gyvenime būna visaip. Būna ir taip, kad žmonės nori būti geri visiems, o tai baigiasi visada liūdnai. Ką reiškia gyventi svetimą gyvenimą, kodėl kartais taip išreikšti  nepritarimą ar tiesiog išsakyti savo poziciją? Ar sėkmingas vadovas gali būti minkštas? Kaip tokiam vadovui augti, mokytis priimti sprendimus.
Stengsimės neužstrigti melancholijoje.
Lyderiais gimstame ar tampame? Žinau tik tiek, kad būti lyderiu, kai esi šio charakterio vadovas neretai būna kur kas lengviau. Dažnai ir stengtis papildomai nereikia. Tačiau viskas turi savo kainą, nes nėra gero ar blogo charakterio, yra tik situacija, kurioje vienam charakteriui lengviau, kitam – sunkiau. Įžengę į aktyvaus optimisto pasaulį negalime nekalbėti apie tokias temas kaip rizikų valdymas ir atsakomybė, produktyvumas ir perdegimo sindromas, džiaugsmas ir liūdesys žmogaus gyvenime, kaip humoras priartina ir kaip atitolina nuo žmonių, vienatvė kaip gyvenimo duotybė ir galiausiai, kuo skiriasi malonumas nuo laimės.
Būsime aktyvūs ir pozityvūs.